Grazyna Malkiewicz - portfolio

Tel. kom. 797 818 752
e-mail: grazyna.malkiewicz@wp.pl
www.grazynamalkiewicz.pl
Urodzona w 1987 we Wrocławiu


 

Wykształcenie:
2015-2017 Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i
Bibliotekarzy , kierunek: Arteterapia
2014-2009 Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, studia
magisterskie dzienne, kierunek: Malarstwo, dyplom u prof. Mariana Waldemara Kuczmy
i prof. Adama Chmielowca
2009-2008 Kurs zawodowy ‘Projektant medialny’ InMedia Polska- Wrocław
2007-2003 Liceum Plastyczne im. Tadeusza Kantora w Dąbrowie Górniczej, uzyskanie
tytułu Plastyka ze specjalności Reklama Wizualna

Działalność artystyczna (wybrana):

2016 listopad: wystawa indywidualna „Protest”, Hole Of Fame, Niemcy, Drezno,  ul. Konigsbrucker 39

2016 wrzesień: wystawa i happening „Manifest”, MDK Południe, Katowice, ul. Kołodzieja 42

2016 czerwiec: wystawa indywidualna i happening „Protest”, Brzuch Centrum Trawienia Wizji, Wrocław, ul. Białoskórnicza 26

2015 wrzesień: wystawa zbiorowa „Pasja przez pokolenia”, MDK Zawiercie

2015 maj: wystawa indywidualna „Dualizm” z Magdaleną Juszczak, Galeria W Tonacji
Serca, Wrocław ul. Ptasia 32

2015 styczeń: wystawa zbiorowa „Malarstwo”, Wisznia Mała, Galeria OKSiR

2014 grudzień-2015 styczeń: wystawa indywidualna „Portrety Radykalne”, Galeria W
Tonacji Serca, Wrocław ul. Ptasia 32

2014 kwiecień-maj: „Wrocław Dla Wszystkich” wykonanie projektu i realizacja muralu
na Dworcu Wrocław Nadodrze

2013 październik: wystawa indywidualna „Portrety Rewolucyjne/rewelacyjne”, Skłot
Od:Zysk, Poznań

2013 wrzesień: „Lokatorzy” wykonanie projektu i realizacji muralu na osiedlu Zaspa w
Gdańsku w ramach projektu Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Gdańskiej Szkoły
Muralu i Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

2013 maj: wystawa indywidualna „Portrety Rewolucyjne/rewelacyjne”, Kongresono,
Warszawa

2012/2013: działalność w ramach grupy medialnej „Out of canvas” prowadzonej przez
portugalskiego artystę Pedro Ferreira
Pokazy multimedialne we wrocławskich klubach

2012 wystawa indywidualna „Painting is a crime” Galeria AYA, Katowice