Grazyna Malkiewicz - portfolio

Anarchia Biuletyn KONGRESONO, 4-5 kwietnia 2013, Portrety rewelacyjne/rewolucyjne Grażyny Małkiewicz, s. 3

Inny Świat, nr 1 (41) 2014, red. Dawid Krawczyk, wyd. Bractwo Trojka, Portrety rewelacyjne, portrety rewolucyjne, s. 31-33

Jesteśmy- pokaz prac absolwentów, wyd. Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta, 2016, s. 54-55

Monografia Galerii MD_S, red. nacz. Adam Grudzień, wyd. Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta, 2013, s. 73-79

My’14 Dyplomy ASP we Wrocławiu, red. Marta Szymczakowska, wyd. Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta, 2014, s. 91